جهت مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی، وجود یک سیستم اتوماسیون خاق با توانایی ادغام تمام سیستم های
فنی ساختمان ضروری می باشد. سیستم کنترل ارایه شده توسط این شرکت با مدیریت مراکز انرژی گرمایشی و
سرمایشی، تهویه مطبوع، کنترل نور و … به عنوان سیستمی یکپارچه تمام اطلاعات را ثبت و پردازش کرده و با فرمان
های مناسب شرایطی مطبوع و ایمن را همراه با مصرفه بهینه انرژی فراهم می کند.

 

greenbuildingdesignvancouver_bms

Close Menu
رفتن به نوارابزار